advies

Certificering is niet meer uit het bedrijfsleven weg te denken. Steeds vaker verlangen opdrachtgevers dat hun aannemers gecertificeerd zijn. Zonder certificaat wordt het al moeilijk om mee te mogen doen bij inschrijvingen. Of het nu gaat om kwaliteit-, veiligheid- of procescertificering, Adviesbureau Balenco ondersteunt uw organisatie bij het schrijven van handboeken, procedures en instructies en helpt u op weg naar certificering. Adviesbureau Balenco kan uw organisatie ondersteunen voor de hiernaast genoemde kwaliteits- of veiligheidssystemen.

Ook kan Adviesbureau uw Risico Inventarisatie en Evaluatie of noodplan verzorgen. Onze adviezen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden verzorgt door gediplomeerde veiligheidskundigen.

Adviesbureau Balenco is bovendien gespecialiseerd in begeleiding van asbestverwijdering- en sloopprocessen.

 

  systemen

 • VCA*/**

 • VCU

 • ISO 9001

 • SC-540

 • SC-530

 • BRL SVMS-007

 • ISO 14001

 • BRL IR-007

 • Groenkeur

  soort advies

 • kwaliteitszorg

 • veiligheid

 • CE markering

 • audits

 • sloopprocessen

 • asbestverwijdering

 • projectmanagement

 • risicobeheersing

 

 

Copyright 2006 Adviesbureau Balenco